Privacy Policy

Cập nhật lần cuối: Ngày 23 tháng 5 năm 2024

BONGDADZO TIPS đánh giá cao quyền riêng tư của người dùng và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập. Chính sách Bảo mật này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng, lưu trữ và bảo vệ thông tin của bạn khi truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi.

Thông tin Chúng tôi Thu thập

Chúng tôi chỉ thu thập dữ liệu sử dụng để cung cấp và cải thiện dịch vụ của chúng tôi cho bạn. Những dữ liệu này có thể bao gồm thông tin về cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi, bao gồm các trang đã truy cập, thời gian lưu lại, các liên kết đã nhấp và các hoạt động duyệt web khác.

Sử dụng Thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được cho các mục đích sau:

  • Cung cấp, vận hành và duy trì trang web của chúng tôi.
  • Cải thiện, cá nhân hóa và mở rộng các dịch vụ của chúng tôi.
  • Hiểu và phân tích cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi.

Chia sẻ Thông tin

Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc chuyển thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba. Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin để:

  • Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý, bảo vệ và bảo vệ quyền hoặc tài sản của chúng tôi, ngăn ngừa hoặc điều tra các hành vi sai trái có thể xảy ra liên quan đến trang web, bảo vệ sự an toàn cá nhân của người dùng trang web hoặc công chúng, và bảo vệ chống lại trách nhiệm pháp lý.

Bảo mật Thông tin

Chúng tôi đã thực hiện một loạt các biện pháp bảo mật để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi sử dụng mã hóa SSL (Secure Socket Layer) để bảo vệ thông tin nhạy cảm được truyền tải trực tuyến và cũng bảo vệ thông tin của bạn ngoại tuyến.

Cookies

Chúng tôi không sử dụng cookies trên trang web của mình.

Quyền Riêng tư của Bạn

Bạn có quyền truy cập, chỉnh sửa, cập nhật hoặc yêu cầu xóa thông tin cá nhân của mình. Để thực hiện các quyền này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin được cung cấp dưới đây.

Thay đổi Chính sách Bảo mật này

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách Bảo mật của mình định kỳ. Chúng tôi sẽ đăng bất kỳ thay đổi nào trên trang này, vì vậy hãy kiểm tra thường xuyên. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web sau bất kỳ thay đổi nào đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các thực tiễn mới.

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách Bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi:

BONGDADZO TIPS

Email: [email protected]